Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O nas:

 

Na terenie gminy Węgliniec działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) Jest to samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród lokalnej społeczności. Jesteśmy organizatorami wielu imprez o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to instytucja kultury, której głównym celem działalności jest animowanie życia kulturalnego w mieście i gminie oraz upowszechnianie podstawowych dziedzin sztuki takich jak plastyka, teatr, muzyka, taniec, film i fotografia. Cel ten osiągany jest przede wszystkim poprzez organizację różnego rodzaju koncertów, warsztatów, spotkań, wystaw, imprez plenerowych dla szerokiego kręgu odbiorców, a także realizację zajęć w pra­cowniach merytorycznych, gdzie młodzież w kameralnych grupach rozwija swoje umiejęt­ności plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne itp.

            MGOK, to przede wszystkim organizator imprez i wydarzeń kulturalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Węgliniec, takich jak przeglądy teatralne, koncerty muzyki popularnej, wernisaże, wystawy pokonkursowe, a także imprezy dedykowane dzieciom z przedszkoli, uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych -  konkursy recytatorskie, festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej, przeglądy zespołów  teatralnych.

            Działalność placówek kultury, opiera się na stałej realizacji zadań adresowanych nie tylko dla  dzieci i młodzieży. Prowadzone są działania mające na celu integrowanie starszych członków lokalnej spo­łeczności poprzez organizowanie spotkań i wieczorków z okazji różnych świąt m.in. Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Emeryta i Rencisty,  Świąt Bożego Narodzenia.  Prowadzona jest współpraca z innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Wę­gliniec, m.in. z Kołem Emerytów i Rencistów, a także ze szkołami i zakładami pracy w celu wspólnej organizacji imprez na rzecz dorosłych i młodzieży oraz w celu pozy­skiwania sponsorów w zakresie finansowania tych imprez. Funkcjonuje współpraca z Radami Sołeckimi przy opracowywaniu planu imprez kulturalnych, festynów, spotkań i zabaw służących aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. 

 

W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują:

                       Węglinieckie Centrum Kultury,

                  Domu Kultury w Ruszowie,

                      Dom Kultury w Starym Węglińcu,

                  Dom Kultury w Jagodzinie,

                  Dom Kultury w Czerwonej Wodzie,

                          Punk Muzealny Kresów Wschodnich w Węglińcu,

                      Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec,

                  Filia biblioteczna w Ruszowie,

                      Filia biblioteczna w Czerwonej Wodzie,

                     Filia biblioteczna w Starym Węglińcu,

                     Filia biblioteczna w Jagodzinie.